Ömsesidigt intresse betyder mest

Intervju med Tommy Bäck, rekryterare på SSAB Yunnplåt i Borlänge

- De flesta som anställs hos oss har sommarjobbat här en eller ett par perioder, berättar Tommy Bäck, rekryterare på SSAB Tunnplåt i Borlänge.

SSAB Tunnplåt har verksamhet i Borlänge, Finspång och Luleå. Det är Nordens största tunnplåtstillverkare och en av världens ledande tillverkare av höghållfasta stål. Antalet anställda uppgår till 4 100. Företaget ingår i SSAB-koncernen, där det totalt finns omkring 8 800 personer i 40 länder.

Tommy Bäck har stor erfarenhet av företaget och är själv ett exempel på hur det går att utvecklas inom organisationen. Han anställdes där 1970 som elektriker och har därefter arbetat i olika funktioner, bland annat med personal- och utbildningsfrågor. För ett och ett halvt år sedan började han som rekryterare.

I tillverkningen finns många olika produktionslinjer, och det är främst operatörer till dessa som behöver rekryteras.

- Det finns mellan 8 och 23 operatörer på varje linje, berättar Tommy Bäck. Det finns inga arbetsledare på skift idag, däremot en samordningsfunktion som cirkulerar inom gruppen. Samordnarna ser till att det finns folk på alla skift. De lägger även upp ledigheter och liknande.

Flertalet direkt från gymnasiet

Flertalet av de som rekryteras till SSAB Tunnplåt har gått teknik-, el- eller industriprogrammet på gymnasiet. Av dem som studerat vidare vid högskola och fått en ingenjörsutbildning har företaget behov av till exempel materialdesigners.

- För att bli operatör hos oss krävs en avklarad gymnasieutbildning och det är bra om man har underhållsbakgrund. Detta är ett tekniskt jobb och vi pratar mycket teknik här. Då är det en fördel om du kan matematik, fysik och kemi.

Social kompetens viktig

- Men det är också ett grupparbete, och den sociala kompetensen är väldigt viktig, fortsätter Tommy. De som arbetar här måste fungera i grupp. Det är viktigare än att du gått teknikprogrammet på gymnasiet. Vi rekryterar till exempel även från samhällsprogrammet.
Eftersom de flesta som anställs tidigare sommarjobbat på företaget blir utvärderingen ganska enkel.
- Vi märker direkt om någon passar för arbetet eller inte, säger Tommy Bäck. Ofta får vi också omdömen från andra i arbetslaget. Har någon gett ett positivt intryck kan vi erbjuda ett förlängt vikariat så att det blir en längre testperiod, lite som en provanställning.

Populär arbetsplats

De senaste åren har det varit omkring 1 400 sökande till de 350 sommarjobb som finns. Arbetsplatsen är populär och många kommer från andra anställningar.

För att välja vilka som ska tillsvidareanställas används intervjuer. Behövs någon speciell kompetens kan annonsering förekomma.
- Vi har guldläge idag, men så kommer det inte att vara för alltid. Medelåldern på företaget är ganska hög - 47 år - och inom kort kommer antalet pensionsavgångar att vara större än nytillskottet från gymnasiet. Inom företaget diskuterar vi just nu mycket hur vi ska hantera detta.
På SSAB Tunnplåt ser man gärna att personalen provar på olika saker. De flesta brukar se de första 2-3 åren som en läroperiod, men efter 5 år vill många göra något annat. De anställda har stora möjligheter att delta aktivt i hela processen, lämna förslag på förbättringar och lära sig mer om underhåll. Bland annat finns något som kallas TPU, Totalt Produktions Underhåll, där den anställde kan lära sig mer.

- Det finns många möjligheter att gå vidare, säger Tommy Bäck. Operatörer i produktionen kan utveckla sig genom att byta till andra produktionslinjer och därigenom få en bättre förståelse för hela produktionsflödet. Man kan också utbilda sig vidare inom sitt område, exempelvis genom TPU och bli bättre på underhåll. Vi ser gärna att de anställda är flexibla och provar på många olika saker. De som gör det blir också ofta väldigt attraktiva inom företaget, eftersom deras bredd växer hela tiden.

- I det sammanhanget kan det vara fördelaktigt med bra skolbetyg. Det visar att personen är skärpt och vaken.
- Men betyg och skola är inte avgörande. Det viktigaste är att den anställde är intresserad av oss och att vi är intresserade av honom eller henne, slår Tommy Bäck fast. Då finns alla chanser att de fungerar i laget.
 

Senast granskad: 2014-03-07
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se