Välj och planera

 
Om Välj & planera - en guide

Om Välj & Planera
Välj & planera hjälper dig att göra ett studieval. Använd guiden som ett verktyg för att strukturera dina tankar och ta ett beslut. Guiden består av delarna Här, Hit och Hur. Informationen och övningarna hjälper dit att hitta alternativa studievägar. Du kan spara resultatet från övningarna i Mina Sidor på utbildningsinfo.se.