Välj och planera

 

Att planera

Att planera
Alla människor har planer för sitt liv. Det kan handla om något som ska göras samma dag, en resa, eller om större planer som berör din livssituation.

Planeringen kan handla om att du tänker igenom det som ska göras. Den kan också innebära att du skriver ned dina tankar i en handlingsplan.