Välj och planera

 

Hur gör jag
Vet du var du befinner dig och vilka dina mål är? Då behöver du bestämma hur du ska nå dit. Planeringsteknik, inlärningsstil och studieteknik är viktiga faktorer när du ska nå dina mål.

Det är också viktigt att planera och ha en bra handlingsplan.