Välj och planera

 

Att ta beslut

Att ta beslut
Vi står ofta inför olika typer av valsituationer när vi måste ta beslut. Det kan gälla små beslut som vilken sorts bröd vi ska köpa i affären. Det kan också gälla större beslut som val av utbildning eller yrke.

Oavsett vad det gäller så påverkas vi av en mängd olika saker när beslutet ska tas.

Fundera över:

  • Varför du fattar ett beslut
  • Vem eller vad som påverkar dig
  • Vad du har för erfarenheter och möjligheter
  • Vad som motiverar dig
  • Vad som händer om du väljer att ta ett beslut
    eller att inte ta ett beslut