Välj och planera

 

Hit vill jag
Vad vill du göra i framtiden? För att besluta om en utbildning eller ett framtida yrke behöver du känna till vilka möjligheter som finns.

I den här delen av Välj & planera får du hjälp att:
- värdera dina alternativ
- utforska dina möjligheter
- Att ta beslut