Välj och planera

 

Här är jag
Ditt bagage visar var du står just nu och kommer att påverka dina framtida studieval. Bagaget utgörs av saker som dina intressen, egenskaper, värderingar, färdigheter och ditt kontaktnät. Det visar vad du är intresserad av, vad du kan och vilka behov du har.
Börja med att ta reda på var du står innan du bestämmer mål och funderar på vilken utbildning som ska få dig att nå målen.