Välj och planera

 

Vad vill du syssla med i framtiden?

Många faktorer spelar in när du ska göra ett studie- eller yrkesval. Välj & planera hjälper dig att klargöra var du står och vad du vill uppnå. Du får en tydligare bild av vad som påverkar dig och dina framtida mål.

Guiden består av delarna Här, Hit och Hur. I varje del finns både information och övningar.

Logga in för att se dina tidigare övningar.