Särskild utbildning för vuxna

Du som har fyllt 20 år, är bosatt i Sverige och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera inom särskild utbildning för vuxna. Du kan studera på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns många kurser du kan välja mellan.

Kontakta din kommun om du vill börja studera. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns webbplats.

Planera dina studier

Du planerar dina studier tillsammans med en studie- och yrkesvägledare eller någon annan på skolan som vet mycket om studier och arbete.

Individuell studieplan

Du är med och gör en egen studieplan då du börjar utbildningen. I den ska det finnas med:

  • varför du studerar och vad du har för mål
  • vilka kurser du ska studera
  • hur länge du ska studera
  • hur många verksamhetspoäng kurserna har

Kurser

Särskild utbildning för vuxna är uppbyggd av kurser. Varje kurs har en egen kursplan. I kursplanen beskriver man vad du ska lära dig i en kurs. Om en kurs är lång kan rektorn ibland bestämma att kursen ska delas upp i delkurser. Det finns olika delkurser på olika skolor.

Kombinera kurser

Du kan studera kurser på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. Du kan också studera kurser inom andra skolformer samtidigt som du studerar inom särskild utbildning för vuxna.

Ta vara på det du kan

I livet, i skolan och om du även har jobbat så har du lärt dig olika saker. Om du redan kan delar av innehållet i en kurs behöver du inte läsa det en gång till. Någon på skolan kan ta reda på vad du redan kan och skriva ner det. Detta kallas för validering.

Arbetsplatsförlagt lärande

Vissa kurser eller delar av kurser kan du få lära dig på en arbetsplats. Där får du lära dig att göra vissa arbetsuppgifter och prata om det med en handledare. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Grundläggande nivå

Om du saknar kunskaper som man får i grundsärskolan kan du läsa kurser på grundläggande nivå.

De här kurserna kan du välja på grundläggande nivå:

• Biologi

• Engelska

• Fysik

• Geografi

• Historia

• Hem- och konsumentkunskap

• Kemi

• Matematik

• Religionskunskap

• Samhällskunskap

• Svenska

• Svenska som andraspråk

• Teknik

 

Det finns också kurser för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom träningsskolan inom grundsärskolan.

 Kurser på träningsskolenivå

• Individ och samhälle

• Natur och miljö

• Språk och kommunikation

Kurser på gymnasialnivå

Du kan söka kurser på gymnasial nivå. Det är samma kurser som finns i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå som inom gymnasiesärskolan.

På gymnasial nivå kan du välja bland yrkesämnen och mer allmänna ämnen.

 

Det kan vara ämnen inom:

• Administration, handel och varuhantering

• Estetiska verksamheter

• Fastighet, anläggning och byggnation

• Fordonsvård och godshantering

• Hantverk och produktion

• Hotell, restaurang och bageri

• Hälsa, vård och omsorg

• Samhälle, natur och språk

• Skog, mark och djur

Orienteringskurser

Du kan börja med att läsa en orienteringskurs. På den får du:

  • lära dig hur man studerar
  • veta mer om olika områden du kan studera
  • hjälp att välja studier eller yrke
  • visa vad du redan kan så att du inte behöver läsa det igen

Betyg och intyg

När du är klar med en kurs på grundläggande eller gymnasial nivå ska läraren sätta betyg. Du kan få A, B, C, D eller E. E är lägsta betyg. A är högsta betyg.

När du är klar med en kurs på träningsskolenivå ska du få ett intyg där det står om du har grundläggande eller fördjupade kunskaper.

Du kan också få ett intyg som visar vad du har lärt dig på kursen som du har studerat.

Gymnasiesärskolebevis

Tala med din studie- och yrkesvägledare om du vill ha ett gymnasiesärskolebevis. Där samlas alla dina betyg och intyg.

Senast granskad: 2018-06-04
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se