Personalvetarprogrammet

Personal- och organisationsfrågor är allt viktigare i dagens arbetsliv. Frågor kring genus, mångfald och hållbar utveckling samt de anställdas organisering, kompetens, engagemang och hälsa är avgörande för såväl företags som offentliga organisationers framgång. Exempel på arbetsuppgifter för en personalvetare är rekrytering, organisations-, ledarskaps- och kompetensutveckling, coachning, rehabilitering, personalsocialt arbete, arbetsrättsfrågor, personalekonomi, arbetsmiljö-, konflikt- och förhandlingsarbete. Programmet omfattar 180 hp med bas i huvudområdet sociologi med inriktning mot organisation och arbetsliv. Utbildningen innehåller även kurser i personalarbete och arbetsrätt. Den avslutande valbara terminen består av två profilskapande kurser, Personalarbete II och Personalarbetets praktik. Det senare innebär att du självständigt under handledning genomför olika organisations- och personalutvecklande arbetsuppgifter på en arbetsplats. Som alternativ kan du ersätta den avslutande terminen med studier utomlands eller läsa en fristående kurs.
Anordnare:
Örebro universitet
Behörighet:
Grundläggande behörighet.
Studiestart:
2021-01-18T00:00:00.000+01:00
Studietid:
Dagtid
Studietakt:
Heltid
Omfattning:
180.0 högskolepoäng
Huvudman:
Örebro universitet (Statlig)
Adress:
Örebro universitet, 701 82 ÖREBRO
Tel:
019-30 30 00
E-post:
registrator@oru.se
Webbplats:
Läs om utbildningen på utbildningsanordnarens webbplats
Skola