Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi

Utbildningen till personalvetare med fokus på arbets- och organisationspsykologi ger bred kompetens inom strategiska personal- och arbetslivsfrågor - såsom rekrytering, kompetensutveckling, karriärutveckling och personalekonomi. Under utbildningen får du kunskap om psykologiska teorier och hur dessa kan tillämpas i arbetslivet.
Anordnare:
Högskolan Väst
Behörighet:
Grundläggande behörighet + Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.
Studiestart:
2018-09-03T00:00:00.000+02:00
Studietid:
Dagtid
Studietakt:
Heltid
Omfattning:
180.0 högskolepoäng
Huvudman:
Högskolan Väst (Statlig)
Adress:
Gustava Melins gata 2, 461 32 TROLLHÄTTAN
Tel:
0520-22 30 00
E-post:
registrator@hv.se
Webbplats:
Läs om utbildningen på utbildningsanordnarens webbplats
Skola