Kommunikativt ledarskap i organisationer

Arbetar du med HR-frågor, som personalvetare, ledare, chef eller liknande och behöver utveckla ditt kommunikativa ledarskap i organisationer? Inom dessa områden är kommunikation ett viktigt redskap, och förmågan att bygga goda relationer med hjälp av god kommunikation är ofta avgörande för resultatet av organisationens olika processer. I arbetet ingår att kunna kommunicera på ett tydligt sätt, och också att kunna hantera svåra situationer och svåra samtal på ett professionellt, empatiskt och etiskt sätt. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper i kommunikativt ledarskap, med särskilt fokus på professionellt förhållningssätt och konstruktiva samtalsmetoder för samspel i organisationer.
Anordnare:
Jönköping University
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader som avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag
Studiestart:
2020-01-20T00:00:00.000+01:00
Studietid:
Eftermiddagar
Studietakt:
Deltid
Omfattning:
7.5 högskolepoäng
Huvudman:
Högskolan i Jönköping (Enskild)
Adress:
Gjuterigatan 5, 553 18 JÖNKÖPING
Tel:
036-10 10 00
E-post:
studera@ju.se
Webbplats:
Läs om utbildningen på utbildningsanordnarens webbplats
Skola