Personal- och arbetslivsprogram

Personal och arbetslivsprogrammet utgörs av en sammanhållen grundutbildning som leder till examen i huvudområdet Personal och arbetsliv. De i programmet ingående kurserna är därvid inriktade mot arbetsområden som är väsentliga för såväl strategisk som operativ verksamhet inom personalarbete och arbete med inriktning på arbetslivet, såsom verksamhets- och organisationsutveckling. Arbetslivsanknytning (ALA) genom företags och organisationers medverkan är central och utgör en sammanhållande och integrerande tråd som programmets studenter kommer att få tillgång till och där genomföra PA-relaterade kursuppgifter. Studenten skall inom ramen för utbildningen arbeta med uppgifter relaterade till personal- och arbetslivsfunktioner vid företag och organisationer genom spaningsuppgifter, projektuppgifter och examensarbete. Under utbildningen ges också möjlighet till praktik för studenterna genom den valbara kursen ”Praktik för personalvetare”.Första årets studier syftar till att introducera ämnesområdet och att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om personal- och arbetslivsarbetets villkor och uppgifter och har som utgångspunkt rollen som kompetent PA-resurs. Tillämpning sker genom företags- och organisationsanknutna uppgifter.Andra årets studier syftar till att studenten ska förvärva ytterligare kunskaper och fördjupning i personalarbetets väsentliga arbetsområden: rekrytering, lärande i organisationer, arbetsrätt och företagsekonomi. Studenten ska också orientera sig i olika perspektiv och tillämpningar samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Tillämpningar sker genom företags- och organisationsanknutna uppgifter. Det finns även möjlighet att för studenterna att under sista delen av året välja praktikkursen om 15 hp.Tredje årets studier syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och bredda sin förståelse för personalarbetet och dess villkor på individ-, grupp-, organisations-, och samhällsnivå. Studenten ska också utveckla en fördjupad förståelse för vetenskaplig metod. Studenten ska förvärva tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra undersökningar samt kunna söka, kritiskt granska, analysera och förmedla information på vetenskaplig grund. Examensarbetet ska utgå från en empirisk ansats med grund inom ramen för kunskapsområdet.Ämnesintegrering ger olika perspektivPersonal- och arbetslivsprogrammet är utvecklat som en tvärvetenskaplig och ämnesintegrerad utbildning med tydlig utgångspunkt i de arbetsuppgifter som förekommer inom personalarbetet idag och i den närmaste framtiden. Personalarbetet har idag ett omfattande innehåll, som sträcker sig från personaladministrativa och personalsociala uppgifter såsom administration, bemanning, introduktion, utbildning, motivation, prestation och förändringsarbete med mera, till personalstrategiska uppgifter med fokus på konkurrenskraft, personalstrategi och personalekonomi.Olika traditioner inom personalarbete/Human Resource Management (HRM) har utvecklats och existerar sida vid sida. Personal- och arbetslivsprogrammets huvudsakliga uppläggning utgår från tvärvetenskapliga kurser anpassade för olika arbetsområden inom personal- och arbetsliv. Kurserna är m.a.o. ämnesintegrerade och kunskapsinnehållet hämtas främst utifrån ämnena pedagogik, sociologi, psykologi, arbetsrätt, företagsekonomi samt industriell ekonomi och arbetsvetenskap, amt även i tillämpliga delar ämnet etik. Kurserna fokuserar väsentliga arbetsområden som studenterna kan möta i en framtida yrkesverksamhet inom personal- och arbetsliv. Som student på Personal och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna kommer du få möjligheter att skapa dig en överblick över och insikt i dessa olika traditioner och perspektiv. I din roll som personalvetare och i din framtida yrkesverksamhet kommer du att kunna ha distans till och använda dig av olika sorters PA/HR anpassat till organisation, situation och uppgift.
Anordnare:
Högskolan Dalarna
Behörighet:
Grundläggande behörighet
Studiestart:
2019-09-02T00:00:00.000+02:00
Studietid:
Dagtid
Studietakt:
Heltid
Omfattning:
180.0 högskolepoäng
Huvudman:
Högskolan Dalarna (Statlig)
Adress:
Huvudentrén, Högskolegatan 2, 791 31 FALUN
Tel:
023-77 80 00
E-post:
registrator@du.se
Webbplats:
Läs om utbildningen på utbildningsanordnarens webbplats
Skola