Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet är det naturliga utbildningsvalet för dig som är intresserad av arbete med personal- och organisationsfrågor. Det är en bred beteende- och samhällsvetenskaplig utbildning som förbereder dig för ett spännande och kvalificerat personalarbete inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. De anställdas kompetens och engagemang är idag helt avgörande för en organisations framgång. Personalfrågor har med andra ord blivit en viktig strategisk resursfråga som behandlas på en ledningsnivå där personalchefen ofta också har en självklar roll.

Att personalen tillskrivs en strategisk betydelse medför att du som personalvetare får möjlighet att arbeta med en rad intressanta men ändå olika organisations- och personalutvecklande uppgifter efter studierna. Programmet ger dig de gedigna och breda kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap som krävs för att utveckla och arbeta operativt med strategiska personalfrågor, organisationsspecifika frågor och personalsociala frågor. Det kan t ex handla om ledarskap, utvecklingsarbete, arbetsrätt, resursplanering, personalekonomi, organisationskultur, kompetensutveckling, rekrytering, jämställdhetsfrågor och arbetsmiljö.

Utbildningsprogrammet omfattas av 16 kurser:

År 1: Samhälle, arbete och organisation, 15 hp, Grupper i arbetslivet, 7,5 hp, Individer i arbetslivet, 7,5 hp, Lärande- och kompetensutveckling, 15 hp, Företags- och personalekonomi, 15 hp.

År 2: Juridik, särskilt arbetsrätt, 15 hp, Arbetsmiljörätt, 7,5 hp, Arbetsmiljöarbete, 7,5 hp, Rekrytering och omställning, 15 hp, Vetenskapsteori och metod, 15 hp.

År 3: Personalarbetets innehåll och metoder, 15 hp, Kommunikation och konflikt, 7,5 hp, Ledarskap och medarbetarskap, 7,5 hp, Förändringsarbete 7,5 hp, Globalisering och organisering, 7,5 hp, Examensarbete, 15 hp.

Programmet erbjuder akademiska kunskaper och färdigheter som behövs för att utveckla ett både analytiskt och praktiskt förhållningssätt till centrala utmaningar inom det personalvetenskapliga området. Utbildningen bygger på varierade undervisningsformer och är baserad på forskning som ger dig tillgång till aktuella kunskaper om områden som t.ex. ledarskap, organisation, kompetensförsörjning, arbetsrättsliga förändringar. Samtidigt finns också en nära koppling till yrkeslivet. Gästföreläsningar, mentorer och olika utåtriktade aktiviteter är återkommande inslag i utbildningens olika kurser. Efter examen har du möjlighet att söka till olika fristående kurser samt längre utbildningar på avancerad nivå inom de ämnen som programmet bygger på. Exempel på sådana utbildningar vid Göteborgs Universitet är Master’s Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations 120hp, Masterprogram i sociologi 120hp, Arbetsvetenskap, magisterprogram 60hp, Master’s Programme in European Studies 120hp, Master’s Programme in International Administration and Global Governance 120hp, Masterprogram i offentlig förvaltning 120hp. Flera av dessa utbildningar är forskningsförberedande och har vid nationella utvärderingar fått mycket goda omdömen. Det finns även möjlighet till praktiktermin inom de praktikkurser som erbjuds

Anordnare:
Göteborgs universitet
Behörighet:
Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Studiestart:
2020-08-31T00:00:00.000+02:00
Studietid:
Dagtid
Studietakt:
Heltid
Omfattning:
180.0 högskolepoäng
Huvudman:
Göteborgs universitet (Statlig)
Adress:
Universitetsplatsen 1, 411 24 GÖTEBORG
Tel:
031-786 00 00
E-post:
servicecenter@gu.se
Webbplats:
Läs om utbildningen på utbildningsanordnarens webbplats
Skola