Masterprogram i utbildningsledarskap

Arbetslivet utvecklas i allt högre grad mot en pedagogisk medvetenhet och ständigt lärande. Det här är ett program för dig som arbetar som personalvetare, lärare, utbildare, kommunikatör, eller med uppdrag och administration inom den ideella sektorn, med ambition att ta ett uppdrag i en organisation där krav ställs på kompetens inom utbildningsledarskap.

Innehåll

Utbildningen består av en obligatorisk inledande kurs i ledarskap med inriktning mot utbildningsområdet. Övriga kurser behandlar strategier för personalutveckling, pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling, kvalitet och utvärdering, aktionsforskning och utveckling i verksamheter, handledning, lärande och ledarskap, bedömning av kunskaper och färdigheter samt juridik och myndighetsutövning i utbildning. De avslutande obligatoriska kurserna består av vetenskaplig metod och uppsatsarbete.

Målgrupp

Programmet vänder sig även till dig som redan har ett ledaruppdrag i skolan, i arbetslivet, i offentlig förvaltning eller ideella organisationer – som utvecklingsledare, utbildningsledare, arbetsledare, personalchef eller skolledare. Masterprogrammet i utbildningsledarskap bidrar till att utveckla det ditt pedagogiska ledarskap. Programmet ligger på avancerad nivå och ger dig som redan har en fil.kand.examen, lärarexamen eller annan relevant yrkesexamen, t.ex. som personalvetare eller studievägledare, möjlighet att fördjupa kunskaperna inom området.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, litteraturseminarier, grupparbeten och aktionsforskningsuppgifter. Samtliga kurser har tillgång till en lärplattform på internet. Programmet ges på halvfart och undervisningen genomförs främst under sen eftermiddagstid och tidig kväll.

Tider:

Programmets kurser ges olika tider, men i huvudsak kvällstid. Se kursinformation.

Examen

Masterexamen i pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap

Fortsatta studier

Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildning i pedagogik eller pedagogiskt arbete.

Anordnare:
Göteborgs universitet
Behörighet:
Barn och ungdomspedagogisk examen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, lärarexamen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, kandidatexamen med huvudområdet pedagogik eller annan yrkesexamen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen och erfarenhet antingen som lärare eller som ledare i utbildningsverksamhet.
Studiestart:
2020-08-31T00:00:00.000+02:00
Studietid:
Kvällstid
Studietakt:
Deltid
Omfattning:
120.0 högskolepoäng
Huvudman:
Göteborgs universitet (Statlig)
Adress:
Universitetsplatsen 1, 411 24 GÖTEBORG
Tel:
031-786 00 00
E-post:
servicecenter@gu.se
Webbplats:
Läs om utbildningen på utbildningsanordnarens webbplats
Skola