Tandsköterska

YH Tandsköterska är för dig som vill arbeta med tandvård inom allmäntandvård och specialisttandvård. Stora pensionsavgångar inom de närmsta 15 åren banar väg för många nyanställningar. En tandsköterska ska kunna assistera tandläkaren, arbeta självständigt med reception, förbyggande behandling av patient och samarbeta professionellt och serviceinriktat med kollegor och kunder. Tandsköterska är ett serviceyrke. Du ska ha god samarbetsförmåga, ordningssinne och vara förtrogen med jämställdhetsfrågor och integration.Arbetsuppgifter som Du som Tandsköterska kommer att möta, är att arbeta inom allmäntandvården och specialisttandvården, att arbeta problemlösande med kunden i fokus, att arbeta i team med tandläkare och tandhygienist och att ge optimal kundservice och se kundens behov.Utbildningens innehåll har utvecklats i aktivt samarbete med tandvården i Dalarna, Västernorrland, Jämtland och Östergötland. Utbildade Tandsköterskor kommer att behöva rekryteras och platser för Lärande i Arbete (LIA), som är en viktig del i utbildningen, ställs till förfogande av samarbetsparterna.Utbildningen sker på plats i Östersund under 1,5 år. Det är lektioner, föreläsning och metodövningar tre dagar per vecka och övrig tid är självstudier, grupparbeten eller liknande. Under utbildningen ingår tre praktikperioder på totalt 16 veckor. Utbildningen omfattas av kommunens bostadsgaranti för studenter, vilket innebär att det finns studentbostad att hyra för de som önskar. Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som Tandsköterska. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.Vid examen får du även ett Europass-tillägg till examensbeviset. Som ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft har de tagit fram en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.Europass-tillägg till examensbevis är ett dokument som beskriver ett examensbevis från en yrkeshögskoleutbildning. Tillägget ersätter inte det ursprungliga examensbeviset utan ska användas som ett komplement.
Anordnare:
Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet
Behörighet:
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
Studiestart:
2021-01-01
Studietid:
Studietakt:
Heltid
Studiemedels- berättigad:
Ja
Omfattning:
325 YH-poäng
Huvudman:
Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet (Enskild)
Adress:
Nygatan 43, 90330 Umeå
Tel:
090-711400
E-post:
katarina.martinsdotter-frohm@folkuniversitetet.se
Webbplats:
Läs om utbildningen på utbildningsanordnarens webbplats
Skola