Tandsköterska

Anordnare:
Luleå kommun, Vuxenutbildningen
Behörighet:
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Krav på särskilda förkunskaper: Som särskilda förkunskapskrav för utbildningen krävs det att den sökande ska ha lägst betyg E (godkänd) eller motsvarande från gymnasieskolan- Engelska 5 (Engelska A)- Svenska 2 (Svenska B) eller Svenska som andraspråk 2 (Svenska som andraspråk B)- Matematik 1a/b/c (Matematik A)
Studiestart:
2021-09-01
Studietid:
Studietakt:
Heltid
Studiemedels- berättigad:
Ja
Omfattning:
325 YH-poäng
Distans:
Utbildningen genomförs som distansutbildning.
Huvudman:
Luleå kommun, Vuxenutbildningen (Kommunal)
Adress:
Laboratoriegränd 11, 97775 Luleå
Tel:
0920-45 30 00
E-post:
vux@amf.lulea.se
Webbplats:
Läs om utbildningen på utbildningsanordnarens webbplats
Skola