utbildningsguiden.skolverket.seAvdelningen Utbildning för vuxna har flyttat

12 junSkolverket arbetar med en ny webbplats för vägledning i studie- och yrkesval: utbildningsguiden.skolverket.se. Den ska ersätta de fyra olika webbplatser vi haft tidigare. Information om utbildningar för vuxna finns där.

Sökfunktionen för att hitta utbildningar för vuxna ligger kvar här.