Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.


Fem olika inriktningar

Design och produktutveckling

 • Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Informations- och medieteknik

 • Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

Produktionsteknik

 • Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.

Samhällsbyggande och miljö

 • Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.

Teknikvetenskap

 • Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Ett fjärde år - bli gymnasieingenjör

Efter teknikprogrammet kan du gå ett fjärde år för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

Läs mer om att bli gymnasieingenjör.

Gymnasieingenjör


Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Så är programmet upplagt

På Teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • fysik,
 • kemi och
 • teknik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • arkitektur,
 • bild,
 • biologi,
 • ellära,
 • eventteknik,
 • filosofi,
 • fysik,
 • geografi,
 • historia,
 • hållbart samhälle,
 • medicinsk teknik,
 • nätverksteknik,
 • pedagogik,
 • programmering,
 • psykologi,
 • svenska och
 • webbteknik.

Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system.

Gymnasiearbete

I slutet av teknikprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.


 


Vad gör eleverna efter teknikprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från teknikprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

 

Högskolestudier, ämne

 

 

Yrkesområden

 


Förklaringar och definitioner

Källa: Skolverket

Senast granskad: 2020-04-24
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se