Gymnasieutbildningar

Här finns information om de gymnasieprogram och utbildningar som finns i gymnasieskolan.

Nationella program

De nationella programmen har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i. Vilka ämnen du kan läsa inom programfördjupningen på programmet kan dock skilja sig mellan skolor. Det finns 18 nationella program att välja mellan: 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla är treåriga.

Yrkesprogram

Yrkesprogrammen ska förbereda dig för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Du ska kunna börja arbeta direkt efter utbildningen. Du har rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. Två vägar, lärling och skolförlagt

Det finns två olika utbildningsvägar inom ett yrkesprogram; skolförlagd eller arbetsplatsförlagd (lärling).

Lärling

Som lärling är du halva delen av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Resten av tiden går du i skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena som till exempel idrott och svenska och ibland vissa delar av yrkesämnena.

Skolförlagt

Väljer du att läsa programmet skolförlagt har du minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det äger rum på en eller flera arbetsplatser.

 

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för studier på högskola och universitet. De olika programmen ger olika behörigheter till vidare studier, var noga med att välja program och kurser så att du får den behörighet du behöver för dina vidare studier. 

Introduktionsprogram

Det finns fyra olika introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Andra gymnasieutbildningar

Utöver de nationella programmen finns det spetsutbildningar, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar (inom yrkesprogrammen), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.
 

     


 

Senast granskad: 2020-03-12
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se