Särskilda varianter

En särskild variant i gymnasiesärskolan är en utbildning där kurser inom programfördjupningen avviker från det nationella programmet.

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande.

Senast granskad: 2016-11-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se