Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till dig med utvecklingsstörning.

Program och utbildningar

Nationella program

De nationella programmen har samma innehåll oberoende av vilken skola du går på. I gymnasiesärskolan finns det nio nationella program som alla är yrkesinriktade. Alla program är 4-åriga och består av minst 3 600 timmar.

Nationella program

Individuella program

Individuella program är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina egna förutsättningar.

Individuella program

Särskilda varianter

En särskild variant är ett speciellt utformat nationellt program.

Särskilda varianter

Idrottsutbildningar

Idrottsutbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Idrottsutbildningar

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor.

Riksrekryterande utbildningar


Ansökan och mottagande

Ansökan

En ansökan till ett nationellt eller individuellt program ska lämnas till din hemkommun. Huvudmannen för utbildningen du söker prövar om du ska tas emot.

Mottagande

Huvudmannen ska i första hand ta emot de elever som hör till kommunen eller samverkansområdet. Utöver det får elever tas emot i andra hand till platser som återstår.

Senast granskad: 2016-11-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se