Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska 1 100
 • Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma kurser 1100 p

 • Hälsopedagogik 100
 • Medicin 1 150
 • Etik och människans livsvillkor 100
 • Psykiatri 1 100
 • Psykologi 1 50
 • Samhällskunskap 1a2 50
 • Specialpedagogik 1 100
 • Svenska som andraspråk 2 100
 • Vård- och omsorgsarbete 1 200
 • Vård- och omsorgsarbete 2 150
 • Svenska 2 100

Inriktningar 10000-0 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning