Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

VVS- och fastighetsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Praktisk ellära 100
 • Systemuppbyggnad 100
 • Värmelära 100
 • Verktygs- och materialhantering 100

Inriktningar 300 p

Fastighet 300

 • Fastighetsförvaltning 100
 • Elkraftteknik 100
 • Fastighetsservice – byggnader 100

Kyl- och värmepumpsteknik 300

 • Elkraftteknik 100
 • Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100
 • Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100

VVS 300

 • Entreprenadteknik 100
 • Värmeteknik 1 100
 • Sanitetsteknik 1 100

Ventilationsteknik 300

 • Elkraftteknik 100
 • Luftbehandling 100
 • Ventilationsteknik – injustering 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning