Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 1100 p

 • Engelska 6 100
 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 3c 100
 • Matematik 2c 100
 • Matematik 1c 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska som andraspråk 2 100
 • Svenska som andraspråk 3 100
 • Svenska 2 100
 • Svenska 1 100
 • Svenska 3 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Teknik 1 150
 • Kemi 1 100
 • Fysik 1a 150

Inriktningar 300 p

Design och produktutveckling 300

 • Konstruktion 1 100
 • Design 1 100
 • Cad 1 50
 • Bild och form 1a1 50

Informations- och medieteknik 300

 • Programmering 1 100
 • Webbutveckling 1 100
 • Dator- och nätverksteknik 100

Produktionsteknik 300

 • Produktionskunskap 1 100
 • Produktionsutrustning 1 100
 • Mekatronik 1 100

Samhällsbyggande och miljö 300

 • Hållbart samhällsbyggande 100
 • Arkitektur – hus 100
 • Byggnadsverk 100

Teknikvetenskap 300

 • Matematik 4 100
 • Teknik 2 100
 • Fysik 2 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning