Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

 • Engelska 6 100
 • Engelska 5 100
 • Historia 1b 100
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1b 100
 • Matematik 2b 100
 • Naturkunskap 1b 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska som andraspråk 3 100
 • Svenska som andraspråk 2 100
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska 1 100
 • Svenska 2 100
 • Svenska 3 100

Programgemensamma kurser 300 p

 • Moderna språk 200
 • Filosofi 1 50
 • Psykologi 1 50

Inriktningar 350-450 p

Beteendevetenskap 450

 • Samhällskunskap 2 100
 • Kommunikation 100
 • Sociologi 100
 • Psykologi 2a 50
 • Ledarskap och organisation 100

Medier, information och kommunikation 350

 • Medier, samhälle och kommunikation 1 100
 • Medieproduktion 1 100
 • Journalistik, reklam och information 1 100
 • Psykologi 2a 50

Samhällsvetenskap 450

 • Geografi 1 100
 • Religionskunskap 2 50
 • Samhällskunskap 3 100
 • Samhällskunskap 2 100
 • Historia 2a 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning