Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Naturbruksprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska 1 100
 • Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Biologi 1 100
 • Naturbruk 200
 • Entreprenörskap 100

Inriktningar 300 p

Djur 300

 • Djurhållning 100
 • Djuren i naturbruket 100
 • Djurens biologi 100

Lantbruk 300

 • Djuren i naturbruket 100
 • Fordon och redskap 100
 • Marken och växternas biologi 100

Skog 300

 • Motor- och röjmotorsåg 1 100
 • Mångbruk av skog 100
 • Marken och växternas biologi 100

Trädgård 300

 • Växtkunskap 1 100
 • Fordon och redskap 100
 • Marken och växternas biologi 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning