Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

 • Engelska 5 100
 • Engelska 6 100
 • Historia 1b 100
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1c 100
 • Matematik 2c 100
 • Matematik 3c 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska som andraspråk 2 100
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska som andraspråk 3 100
 • Svenska 3 100
 • Svenska 2 100
 • Svenska 1 100

Programgemensamma kurser 450 p

 • Moderna språk 100
 • Biologi 1 100
 • Kemi 1 100
 • Fysik 1a 150

Inriktningar 300-400 p

Naturvetenskap 400

 • Matematik 4 100
 • Biologi 2 100
 • Kemi 2 100
 • Fysik 2 100

Naturvetenskap och samhälle 300

 • Ett naturvetenskapligt ämne 100
 • Geografi 1 100
 • Samhällskunskap 2 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning