Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Industritekniska programmet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska 1 100
 • Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Människan i industrin 1 100
 • Produktionskunskap 1 100
 • Produktionsutrustning 1 100
 • Industritekniska processer 1 100

Inriktningar 300-400 p

Driftsäkerhet och underhåll 400

 • Avhjälpande underhåll 1 100
 • Underhåll – elteknik 100
 • Underhåll – lager och smörjteknik 100
 • Underhåll – driftsäkerhet 100

Processteknik 400

 • Produktionsutrustning 2 100
 • Produktionsutrustning 3 100
 • Produktionskunskap 2 100
 • Industritekniska processer 2 100

Produkt och maskinteknik 300

 • Produktionsutrustning 2 100
 • Datorstyrd produktion 1 100
 • Produktutveckling 1 100

Svetsteknik 400

 • Kälsvets 1 100
 • Svets grund 100
 • Tillverkningsunderlag 1 100
 • Produktutveckling 1 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning