Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Hantverksprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska 1 100
 • Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Tradition och utveckling 100
 • Hantverk – introduktion 200
 • Entreprenörskap 100

Inriktningar 500 p

Finsnickeri 500

 • Material och miljö 100
 • Finsnickeri 2 200
 • Finsnickeri 1 200

Florist 500

 • Material och miljö 100
 • Florist 1 200
 • Florist 2 200

Frisör 500

 • Material och miljö 100
 • Frisör 1 200
 • Frisör 2 200

Textil design 500

 • Material och miljö 100
 • Textil design 1 200
 • Textil design 2 200

Övriga hantverk 500

 • Material och miljö 100
 • Hantverksteknik 2 200
 • Hantverksteknik 1 200

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning