Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Humanistiska programmet

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

 • Engelska 6 100
 • Engelska 5 100
 • Historia 2b – kultur 100
 • Historia 1b 100
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1b 100
 • Naturkunskap 1b 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska 3 100
 • Svenska 1 100
 • Svenska 2 100
 • Svenska som andraspråk 3 100
 • Svenska som andraspråk 2 100
 • Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma kurser 350 p

 • Moderna språk 200
 • Människans språk 1 100
 • Filosofi 1 50

Inriktningar 400 p

Kultur 400

 • Litteratur 100
 • Samtida kulturuttryck 100
 • Kultur- och idéhistoria 100
 • Filosofi 2 50
 • Psykologi 1 50

Språk 400

 • Språk 300
 • Latin – språk och kultur 1 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning