Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Hotell- och turismprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska 1 100

Programgemensamma kurser 700 p

 • Resmål och resvägar 100
 • Service och bemötande 1 100
 • Besöksnäringen 100
 • Konferens och evenemang 100
 • Logi 100
 • Engelska 6 100
 • Entreprenörskap 100

Inriktningar 400 p

Hotell och konferens 400

 • Frukost och bufféservering 100
 • Våningsservice 1 100
 • Konferens 1 100
 • Reception 1 100

Turism och resor 400

 • Reseproduktion och försäljning 100
 • Marknadsföring och försäljning 100
 • Hållbar turism 100
 • Aktiviteter och upplevelser 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning