Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Handels- och administrationsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska 1 100
 • Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Servicekunskap 100
 • Information och kommunikation 1 100
 • Branschkunskap inom handel och administration 100
 • Entreprenörskap 100

Inriktningar 500 p

Administrativ service 500

 • Administration 1 100
 • Intern och extern kommunikation 100
 • Information och kommunikation 2 100
 • Affärskommunikation 100
 • Ledarskap och organisation 100

Handel och service 500

 • Personlig försäljning 1 100
 • Näthandel 1 100
 • Inköp 1 100
 • Affärsutveckling och ledarskap 100
 • Praktisk marknadsföring 1 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning