Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Fordons- och transportprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200
 • Fordonsteknik – introduktion 200

Inriktningar 400-500 p

Godshantering 400

 • Maskinell godshantering 200
 • Lageradministration och terminallogistik 200

Karosseri och lackering 400

 • Lackeringsteknik – introduktion 200
 • Riktningsteknik – introduktion 200

Lastbil och mobila maskiner 500

 • Maskin- och lastbilsteknik – introduktion 200
 • Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300

Personbil 500

 • Personbilsteknik – introduktion 200
 • Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300

Transport 500

 • Yrkestrafik 1a 200
 • Yrkestrafik 1b 300

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning