Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Estetiska programmet

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p

 • Engelska 6 100
 • Engelska 5 100
 • Historia 1b 100
 • Historia 2b – kultur 100
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1b 100
 • Naturkunskap 1b 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska som andraspråk 2 100
 • Svenska som andraspråk 3 100
 • Svenska 3 100
 • Svenska 1 100
 • Svenska 2 100

Programgemensamma kurser 150 p

 • Estetisk kommunikation 1 100
 • Konstarterna och samhället 50

Inriktningar 400 p

Bild och formgivning 400

 • Bildteori 100
 • Bild och form 1b 100
 • Bild 100
 • Form 100

Dans 400

 • Dansteori 100
 • Dansgestaltning 1 100
 • Dansteknik 1 100
 • Dansteknik 2 100

Estetik och media 400

 • Medier, samhälle och kommunikation 1 100
 • Medieproduktion 1 100
 • Medieproduktion 2 100
 • Digitalt skapande 1 100

Musik 400

 • Instrument eller sång 100
 • Ensemble med körsång 200
 • Gehörs- och musiklära 1 100

Teater 400

 • Scenisk gestaltning 1 100
 • Teaterteori 100
 • Scenisk gestaltning 3 100
 • Scenisk gestaltning 2 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning