Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Ekonomiprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 1250 p

 • Engelska 6 100
 • Engelska 5 100
 • Historia 1b 100
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1b 100
 • Matematik 2b 100
 • Naturkunskap 1b 100
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 2 100
 • Samhällskunskap 1b 100
 • Svenska som andraspråk 2 100
 • Svenska som andraspråk 3 100
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska 2 100
 • Svenska 3 100
 • Svenska 1 100

Programgemensamma kurser 350 p

 • Moderna språk 100
 • Privatjuridik 100
 • Företagsekonomi 1 100
 • Psykologi 1 50

Inriktningar 300 p

Ekonomi 300

 • Företagsekonomi 2 100
 • Entreprenörskap och företagande 100
 • Matematik 3b 100

Juridik 300

 • Rätten och samhället 100
 • Affärsjuridik 100
 • Filosofi 1 50
 • Psykologi 2a 50

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning