Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

El- och energiprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska 1 100
 • Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Mekatronik 1 100
 • Datorteknik 1a 100
 • Elektromekanik 100
 • Energiteknik 1 100

Inriktningar 400-500 p

Automation 400

 • Praktisk ellära 100
 • Mät- och styrteknik 100
 • Mät- och reglerteknik 100
 • Programmerbara styrsystem 100

Dator- och kommunikationsteknik 400

 • Elektronik och mikrodatorteknik 100
 • Nätverksteknik 100
 • Kommunikationsnät 1 100
 • Dator- och nätverksteknik 100

Elteknik 500

 • Praktisk ellära 100
 • Kommunikationsnät 1 100
 • Elinstallationer 200
 • Elkraftteknik 100

Energiteknik 400

 • Praktisk ellära 100
 • Avhjälpande underhåll 1 100
 • Energiteknik 2 100
 • Förnybar energi 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning