Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Barn- och fritidsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska 1 100

Programgemensamma kurser 700 p

 • Hälsopedagogik 100
 • Naturkunskap 1a2 50
 • Människors miljöer 100
 • Kommunikation 100
 • Lärande och utveckling 100
 • Pedagogiskt ledarskap 100
 • Samhällskunskap 1a2 50
 • Svenska 2 100
 • Svenska som andraspråk 2 100

Inriktningar 300 p

Fritid och hälsa 300

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
 • Fritids- och idrottskunskap 100

Pedagogiskt arbete 300

 • Pedagogiskt arbete 200
 • Barns lärande och växande 100

Socialt arbete 300

 • Socialt arbete 200
 • Sociologi 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning