Jämför gymnasieutbildningar

Jämför utbildningar (1)

Bygg- och anläggningsprogrammet

Gymnasiegemensamma kurser 600 p

 • Engelska 5 100
 • Historia 1a1 50
 • Idrott och hälsa 1 100
 • Matematik 1a 100
 • Naturkunskap 1a1 50
 • Religionskunskap 1 50
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Svenska som andraspråk 1 100
 • Svenska 1 100

Programgemensamma kurser 400 p

 • Bygg och anläggning 2 200
 • Bygg och anläggning 1 200

Inriktningar 400-900 p

Anläggningsfordon 900

 • Anläggningsförare – process 100
 • Anläggningsförare 1 200
 • Anläggningsförare 2 200
 • Anläggningsförare 4 200
 • Anläggningsförare 3 200

Husbyggnad 700

 • Husbyggnad 1 100
 • Husbyggnad 2 200
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
 • Husbyggnadsprocessen 200

Mark och anläggning 500

 • Anläggningsprocessen 200
 • Anläggning 2 200
 • Anläggning 1 100

Måleri 400

 • Måleri 1 200
 • Måleriprocessen 200

Plåtslageri 400

 • Plåtslageri – grunder 100
 • Plåtslageriprocessen 200
 • Ventilationsplåtslageri 1 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupning