Så här fungerar gymnasieskolan

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete (examensarbete).

Gymnasiegemensamma ämnen

De nationella programmen har en kärna av ämnen som alla läser. Det är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Du läser olika mycket av dem beroende på vilket program du går.

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen är de ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar

Inriktningar är områden du kan välja att fördjupa dig inom. På alla alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet finns det inriktningar. 

Programfördjupningen

I programfördjupningen kan du välja ämnen och kurser för att komplettera och fördjupa de programgemensamma ämnena. Den ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Vilka ämnen och kurser som finns att välja på skiljer sig mellan olika skolor.

Individuellt val

Inom det individuella valet väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser de erbjuder att välja mellan. På yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på alla program.

Gymnasiearbete

I utbildningen på alla program ingår ett gymnasiearbete, som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att du ska få examen. Det är med gymnasiearbetet som du som elev knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

Kurser

Ämnena på gymnasieskolan är indelade i kurser som bygger på varandra. Du läser en eller flera kurser inom de olika ämnen som ingår i programmen. De flesta kurserna omfattar 100 poäng. Det finns även kurser som är på 50 och 150 poäng. Ett nationellt program motsvarar 2500 poäng.

Exempel: Kurser i Historia 

Historia 1a1 och 1a2 motsvarar Historia 1b. Vill man fördjupa sig kan man läsa Historia 2a eller 2b och sedan Historia 3.

Språk

Språk ingår inte i alla program. Om du väljer ett gymnasieprogram där kurser i moderna språk ingår ska du alltid kunna välja mellan franska, spanska eller tyska. Skolan kan dessutom välja att erbjuda undervisning i fler språk och i svenskt teckenspråk för hörande. Kurser i språk kan också erbjudas som individuellt val på alla gymnasieprogram samt inom programfördjupningen på några program. Hör efter med skolan vilka  moderna språk just de erbjuder. Vissa kurser i moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng för studier på högskolan.

Senast granskad: 2017-06-01
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se