Ändringar i behörighetsbestämmelser till högskolan

Från och med maj 2022 kommer nya regler för särskild behörighet att gälla för de elever som söker till högskolan.

Det är inga stora ändringar det rör sig om. Det är två yrkesutbildningar som har fått skärpta krav (sjöingenjörs- och sjökaptensexamen). Resterande ändringar är sänkta krav och möjligheter att använda behörighetskrav i moderna språk vilket lärosätena har tillstånd att göra redan idag.

Det som kommer att gälla från maj 2022 är följande:

 

Sjöingenjörs- och sjökaptensexamen

Till utbildning som leder fram till sjöingenjörs- och sjökaptensexamen har kraven på särskild behörighet i matematik höjts från matematik 2 till matematik 3b eller 3c

Optikerexamen

Optikerexamen har fått sänkta krav – kraven är nu matematik 2 och naturkunskap 2

Vissa utbildningar vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Till vissa utbildningar vid SLU räcker det med samhällskunskap 1a1 som ersättningskrav till kravet på samhällskunskap 1b. Detta gäller  utbildningar som leder fram till:

- djursjukskötarexamen
- hippologexamen
- landskapsingenjörsexamen
- lantmästarexamen
- skogsmästarexamen
- skogsteknikerexamen och
- trädgårdsingenjörsexamen.

Arkitektexamen

Ersättningskravet till det särskilda behörighetskravet i naturkunskap 2 till utbildning som leder fram till arkitektexamen är ändrat och innehåller inte längre krav på  biologi 1

Landskapsarkitekexamen

Landskapsarkitektexamen har inte längre två alternativ på särskild behörighet utan ett: matematik 3b el 3c, naturkunskap 2 och samhällskunskap 1b alt, samhällskunskap 1a1 + 1a2 (tidigare områdesbehörighet A3, ett av alternativen).

Civilekonomexamen

Till utbildning som leder till fram till civilekonomexamen finns det möjlighet att även kräva moderna språk – aktuellt språk 3. Detta krav används redan idag men då genom att UHR har gett lärosätena tillstånd att få använda detta särskilda behörighetskrav. (det gäller främst internationella civilekonomprogram)

Civilingenjörsexamen

Till utbildning som leder till fram till civilingenjörsexamen finns det möjlighet att, förutom de två tidigare varianterna av särskild behörighet även kräva moderna språk – aktuellt språk 3. Detta krav används redan idag men då genom att UHR har gett lärosätena tillstånd att få använda detta särskilda behörighetskrav. (det gäller främst civilingenjörsprogram i internationell ekonomi).

Senast granskad: 2019-11-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se