Om Utbildningsinfo

Här har vi samlat information om innehållet på webbplatsen. Statskontorets stödmaterial Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 är vägledande för utformningen av vår webbplats. Vi har försökt se till att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart.

Källor till utbildningsinformationen

Informationen hämtas från ett antal olika källor med hjälp av XML-filer och uppdateras varje dag. Ingen information kan ändras direkt i Utbildningsinfo utan detta måste göras i källan.

Källor

Grundskola

Information om grundskola, särskola, specialskola och sameskola kommer från Skolverkets databas Kursinfo. Grundkonformationen samlas in av SCB. Skolorna kan själva lägga in information om skolan och profiler i Kursinfo. Använd skol-id och lösenord för att logga in. Lösenordet skickas till den e-postadress som finns registrerad för skolan. Skol-id och e-postadress finns angivna under skolans kontaktuppgifter i Kursinfo.

Lista över grundskolor, skol-id och e-postadresser
Lista över särskolor, skol-id och e-postadresser
Lista över specialskolor, skol-id och e-postadresser
Lista över sameskolor, skol-id och e-postadresser
Logga in i Kursinfo via den röda rutan (för skolor)

Gymnasieskola

Information om studievägar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan hämtas från Skolverkets databas Kursinfo. Grundinformationen samlas in av SCB. Skolorna kan också själva gå in i Kursinfo och lägga in profiler, sökord med mera. Använd skol-id och lösenord för att logga in. Lösenordet skickas till den e-postadress som finns registrerad för skolan. Skol-id och e-postadress finns angivna under skolans kontaktuppgifter i Kursinfo.

Lista över gymnasieskolor, skol-id och e-postadresser
Lista över gymnasiesärskolor, skol-id och e-postadresser
Logga in i Kursinfo via den röda rutan (för skolor)

Kommunal vuxenutbildning - grundläggande och gymnasial

Kurser inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning samlas i dagsläget inte in av Skolverket.

Svenskundervisning för invandrare

Information om skolor med svenskundervisning för invandrare hämtas från Skolverkets databas Kursinfo. Kursinfo får uppgifter från SCB.

Folkhögskola

Information om utbildningar på folkhögskola hämtas från Folkhögskolornas informationstjänst. I Utbildningsinfo.se visas endast s.k. långa kurser, inte korta kurser (vecko- och helgkurser) eller sommarkurser.

Kompletterande utbildning

Information om kompletterande utbildning hämtas från Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Yrkeshögskolan

Information om utbildningar inom Yrkeshögskolan hämtas från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Universitet och högskola

Information om kurser och program på universitet och högskolor hämtas från Universitets- och högskolerådets tjänst studera.nu.

Senast granskad: 2013-08-15
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se