Om projektet utbildningsinfo

Skolverkets projektgrupp
Mikaela Zelmerlööw, projektledare
Lisa Tönus, webbutvecklare
Hanna Forsling, IT-pedagog
Tomas Mjörnheden, webbaserat stöd vid val
Hans Peterson, systemteknik


Utvecklat systemet
Systemet har utvecklats av Quaint AB, Marcus Nordlund, teknisk projektledare och Marcus Götesson, systemutvecklare.

Förstudier
Inför utvecklandet av systemet har förstudier gjorts i samarbete med IT-konsultföretagen Invativa AB, Ateles AB och Mandator AB (Cell Network AB).

Välj & Planera
Manus har skrivits av Malin Hydén, Addlove Communication AB och applikationen har utvecklats av Stefan Hamilton, Global Happiness AB.

Informationsnavet
Det nav som förser söktjänsten med information har utvecklats av IT-konsultföretaget Metamatrix AB.

Beskrivning av Utbildningssystemet
För manus och grafisk bild står Malin Hydén och Charli Kasselbäck, Addlove Communication AB och för programmering Anders Tjernblom, Global Happiness AB.

De korta filmer som finns vid beskrivningen av några gymnasieprogram har tagits fram av elever vid Estetiska programmet, S:t Görans gymnasium.


Bilder
Bilder på webbplatsen har i huvudsak tagits av Robert Ekegren - Bildbyrå ekegren.se. Elever vid S:t Görans gymnasium; Anton Bergsmark, Mattias Berg, Evelina Boberg och Jeanna Åström har tagit bilder, främst för Välj och Planera.


Uppdraget
I regleringsbrev för 2004 fick Skolverket i uppdrag att fram till april 2006 "utveckla en IT-baserad portal för information och vägledning".

Bakomliggande tankar
Utformandet av webbplatsens olika delar har präglats av bakomliggande tankar eller mjuka krav som innebär att;
· utveckla tjänsten med ett individperspektiv
· stödja att val av studier och yrke är en process
· webbplatsen är heltäckande, neutral och transparent och möter en bred målgrupp med respekt

Konstruktivistisk och lösningsfokuserad vägledning är de teorier som främst legat till grund vid utformandet av webbplatsen, liksom Bill Law´s pedagogiska modell New Dots och Kolbs pedagogiska modell.


Medarbetare
Många har medverkat med sin speciella kompetens under tiden då Utbildningsinfo vuxit fram; Annika Mellberg; Myndigheten för Skolutveckling, Peter Karlberg; Myndigheten för Skolutveckling, Anne Zettervall;WM-data, Peter Porserud; Netlight Consulting, Birgitta Holmberg; Amitrion, Pontus Holmberg; expert, Erik Parling; expert, Karin Andrén; expert, Sussi Thuré;Vistas

Referensgrupp
En grupp verksamma vägledare med bred erfarenhet av vägledning/IT har knutits till projektet; Karin Asplund; Göteborgs stad, Lena Fredsberg; Haninge kommun, Marianne Hugon; Göteborgs stad, Tomas Mjörnheden; Göteborgs stad, Patrik Sten, Stig Svanberg, Stömstads kommun och Agneta Wallin; Folkhögskolornas Informationstjänst.

Lärarhögskolan i Stockholm
Vid det teoretiska formandet av innehållet i Välj och Planera har Ulla Brag-Yhland och Karin Hirasawa, lärare och metodutvecklare vid Lärarhögskolan i Stockholm, avdelningen för studie- och yrkesvägledning, knutits till projektet. Syftet har varit att stödja arbetet främst genom att anlägga ett vetenskapligt perspektiv vid utformandet av övningar och pedagogiska texter anpassade för Internet. En slutrapport har tagits fram av Lärarhögskolan.

Länk till rapport om webbaserat valstöd (328 kB)
Myndighetsnätverk
Myndigheterna på utbildningsområdet har bildat ett nätverk, Emilgruppen, för att samverka kring definitioner av begrepp på utbildningsområdet och för att komma överens om en gemensam informationsmodell.

Senast granskad: 2012-05-07
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se