Grundskolan, bildcollage

Om grundskoleutbildning

Grundskolan är obligatorisk. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolplikten har därmed förlängts från nio år till i regel tio år.

I Sverige börjar de flesta barn förskoleklass på höstterminen det år de fyller 6 år. Det är också möjligt att låta vissa barn börja tidigare eller senare.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.
 

Senast granskad: 2019-04-04
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se