Fristående skolor

Jämsides med det offentliga skolväsendet i Sverige finns det så kallade fristående skolor.

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. Om skolan är kommunal är det kommunen som är huvudman (ägare). På en fristående skola kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening.

De flesta fristående skolor har allmän inriktning, men det finns också Waldorfskolor och skolor med religiös inriktning. Enligt skollagen kan fristående skolor, till skillnad från offentliga, ha konfessionell inriktning, dvs. en religiös inriktning. De är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala grundskolor.

Om den fristående skolan inte följer gällande bestämmelser kan Skolinspektionen återkalla godkännandet.

Senast granskad: 2018-06-14
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se