Det svenska utbildningssystemet

Det svenska utbildningssystemet består av en mängd skolformer och utbildningar.

Här kan du se hur det hänger ihop och vad som är karaktäristiskt för de olika utbildningsformerna.

Karta över utbildningssystemet (skolverket.se)

 

Senast granskad: 2019-03-13
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se