Vilken ska du välja?Hitta och jämför skolor

Jämför:
- hur stor andel av lärarna som har lärarexamen,
- elevernas genomsnittsbetyg
- hur stor andel av eleverna som blivit behöriga till gymnasieskolan.

Sök fram skolor, markera dem du är intresserad av och jämför.

Det svenska utbildningssystemet

Karta över utbildningssystemet. Visar hur förskoleklass, grundskola, gymnasieskola osv hänger ihop.

Här kan du läsa om hur utbildningssystemets olika delar med grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och utbildning för vuxna hänger ihop.