Spetsutbildning i grundskolan

I grundskolans årskurs 7-9 finns det möjlighet att gå en så kallad spetsutbildning. Syftet är att ge eleverna möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen. Spetsutbildningarna är riksrekryterande så alla i hela landet kan söka till dem.

En spetsutbildning i högstadiet ger eleven en särskild fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnen som utbildningen är inriktad mot. Eleverna kan läsa en eller flera gymnasiekurser och få betyg men följer i övrigt den ordinarie undervisningen.

Utbildningen kan inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • matematik och/eller
  • naturorienterande ämnen (biologi, fysik eller kemi), eller
  • samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) och/eller
  • engelska och/eller
  • språkval.

Grundskolor med spetsutbildning

Senast granskad: 2018-11-16
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se