Dansarutbildningen

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå. Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar för att kunna antas till yrkesdansarutbildningen. Dansarutbildningen är en elitutbildning av internationell klass med höga krav på kvalitet.

Vad är dansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Dansarutbildningen består av förberedande dansarutbildning i grundskolan samt yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan. Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Särskilda bestämmelser för utbildningen

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-6 och 7-9 i grundskolan. Målet för utbildningen är att eleverna sedan ska kunna komma in på och genomföra yrkesdansarutbildningen.

För den förberedande dansarutbildningen finns det kursplan och kunskapskrav för ämnet dans. Det finns också bedömningsstöd som kan användas inför att betygen ska sättas.

Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

  • Läsåret får ha högst 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
  • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
  • Inom ramen för skolans val är det möjligt att minska undervisningstiden i ämnena bild och slöjd med mer än 20 procent. Reducerar skolan dessa ämnen med mer än 20 procent behöver man inte sätta betyg. Gör skolan så ska eleverna erbjudas mer undervisning i bild och/eller slöjd inom ramen för elevens val.
  • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

    Förordning om dansarutbildning
    Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska) (376 kB)

Den förberedande dansarutbildningen finns på två platser i landet:

Kungliga Svenska balettskolan

Svenska Balettskolan Göteborg

Information och ansökan

Mer information om - och ansökan till - förberedande dansarutbildning

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta;

E-post: dansarutbildning@skolverket.se

Telefon: 08-5273 32 00

Postadress:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
106 20 Stockholm

Senast granskad: 2020-03-13
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se