Val av skola

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola.

Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i, med vissa begränsningar som du kan läsa mer om under rubriken Regler vid skolval till vänster. 

Valfriheten har gjort att skolor profilerar sig på olika sätt. De kanske vill satsa på något de är extra bra på och förstås också locka elever. Skolverkets utvärderingar och Skolinspektionens tillsyn visar att skolor skiljer sig åt när det gäller hur väl de nationella målen uppfylls. Resultaten på nationella prov ser olika ut mellan skolor och elevernas betyg skiljer sig åt. Det kan bero på olika saker. Ofta brukar elevernas bakgrund lyftas fram som en faktor som som påverkar resultaten. Men oavsett vilka elever som går på skolan ska den ha bra undervisning och en trygg miljö för alla barn. Skolan ska hjälpa alla elever att nå så långt som det är möjligt. Det är en fråga om likvärdighet och rättvisa. 

Hur ska man veta vilken skola som är bra?

Att få en helhetsbild av en skola kräver att man tar reda på fakta och sätter ihop olika pusselbitar. Framförallt ska man fråga sig vad vad man själv tycker är viktigt. I Utbildningsinfo.se finns några olika uppgifter om lärare och elevresultat som du kan jämföra.

Sök och jämför grundskolor

Senast granskad: 2018-06-04
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se